Wat is duurzame logistiek?

Leestijd: 6 minuten

In eerste instantie lijkt duurzaamheid bijna haaks tegenover de logistieke sector te staan. Echter wordt er tegenwoordig ook op dit gebied geprobeerd meer te verduurzamen. Hiervoor zijn veel en grote veranderingen noodzakelijk.


Wat is duurzaamheid?


Duurzaamheid focust zich op de mate van belasting die het heeft op het milieu. Daarbij wordt voornamelijk gekeken naar de manier waarop producten geproduceerd worden. Duurzame producten zijn over het algemeen producten die relatief milieuvriendelijk en brandstofbesparend zijn. Gelukkig wordt met de tijd duurzaamheid en de term duurzaam steeds belangrijker en wordt er hier meer aandacht aan besteed. Dat geldt dus ook voor de logistieke sector.


Waarom duurzame logistiek?


Het is niet onbekend dat er wereldwijd te veel uitstoot bestaat aan stikstof en CO2. Eén van de grote boosdoeners hiervan bevindt zich in de logistieke keten; de uitlaatgassen van auto’s en vrachtwagens. Bedrijven focussen zich steeds vaker op maatschappelijk verantwoord ondernemen om zo de ecologische voetafdruk te beperken. De inzet van duurzame logistiek draagt bij aan een betere leefomgeving voor natuur, mens en dier.


Naast het verbeteren van de gezondheid, is het inzetten van duurzame logistiek meestal ook financieel aantrekkelijk voor bedrijven. Vaak vinden bedrijven het beangstigend de grote stap te wagen, gezien de grote investeringen die het verduurzamen van een organisatie met zich mee brengen. Echter blijkt dat dit doorgaans op langere termijn wel goed is voor de portemonnee. Duurzame logistiek is namelijk erg efficiënt, vermindert operationele kosten en verhoogt uiteindelijk de winst.


De realisatie van duurzame logistiek


Het verduurzamen van de logistieke sector brengt wat uitdagingen met zich mee. Toch is het zeer zeker wel mogelijk. Een van de meest vervuilende onderdelen van de logistieke keten is het transport. Om de uitstoot te halveren heeft TLN (Transport en Logistiek Nederland) diverse plannen in het leven geroepen. Een plan hiervan is dat het vanaf 2025 voor vrachtwagens niet meer is toegestaan nog langer in binnensteden uitstoot te veroorzaken. Als alternatief hiervoor kunnen elektrische voertuigen worden ingezet. Daarnaast kan een lagere uitstoot worden gerealiseerd door in buitengebieden vrachtwagens of andere transportmiddelen te laten rijden op duurzame biobrandstoffen.


Verder wil TLN bereiken dat vrachtwagens voortaan minder kilometers rijden. Dit vergt een extra efficiëntere inzet van de logistieke keten. Dit betekent dat er voornamelijk grotere laadruimtes in vrachtwagens ingezet moeten worden om alle goederen in één keer te kunnen transporteren, waardoor minder over de weg gereden hoeft te worden en het aantal kilometers verminderd kan worden. Wat daarnaast op het gebied van transport nog geregeld kan worden om verder te verduurzamen, is om na het afleveren van goederen ook weer goederen in te laden en mee terug te nemen in dezelfde vrachtwagen. Op die manier rijdt een vrachtwagen nooit met een lege laadruimte wat zonde is van de CO2-uitstoot.


Toch is op het gebied van technische innovaties alleen inzetten op transport om de CO2-uitstoot te verminderen niet voldoende. Naast het verduurzamen van transportmiddelen is het ook mogelijk om over te stappen op andere transportmogelijkheden, samen te werken in de logistieke keten om uitstoot te verminderen en in magazijnen diverse maatregelen te treffen.


Maatregelen die verder in het logistieke proces gehandhaafd kunnen worden om de logistieke sector te verduurzamen, is door minder papier te gebruiken. Een oplossing hiervoor is bijvoorbeeld meer gebruik te maken van digitale documenten. Verder kunnen voor verpakkingen ook alternatieven bedacht worden, zoals het gebruik van karton of herbruikbare verpakkingen. Ook kunnen logistieke bedrijven de verlichting en verwarming in gebouwen aanpassen of nog een stapje verdergaan door bijvoorbeeld op het gebied van IT alleen een cloudbeheerder te kiezen die alleen gebruikmaakt van duurzame processen.