Wat is logistiek?

Leestijd: 6 minuten

Wanneer je je boodschappen in je winkelwagen deponeert, je geneesmiddelen bij de apotheek afrekent of je pakje met online bestelde kleding van de postbode aanneemt, sta je er niet bij stil: zonder logistiek had dit niet kunnen plaatsvinden. Niet alleen behelst logistiek namelijk transport, maar ook zaken als inkoop en voorraadbeheer. De logistieke processen binnen een bedrijf worden uitgevoerd door logistiek medewerkers, doorgaans onder leiding van een logistiek manager. Binnen de logistiek moet constant worden geschakeld en analytisch en probleemoplossend te worden gewerkt.


Logistiek is een overkoepelende term voor alle activiteiten die betrekking hebben op het proces dat voorafgaat aan de levering van een eindproduct aan een klant. In andere bewoordingen gaat het dus om de keten van het inkopen van grondstoffen tot het daadwerkelijk afleveren van de volledige producten aan de consument. Logistiek betreft de organisatie, planning, besturing en uitvoering van deze goederenstroom. Deze tak van dienstverlening vindt zijn oorsprong in het leger, waar het essentieel was dat voedsel en wapens tijdig op de juiste plaats aankwamen. Wegens de steeds veeleisender rakende bedrijfswereld, is goede logistiek essentieel.


Het doel van logistiek


Logistiek is een proces dat van start gaat bij de inkoop van grondstoffen en producten en via productie en distributie bij de eindconsument terechtkomt. Binnen dit proces wordt er niet alleen gestreefd naar een zo hoog mogelijke klanttevredenheid; ook gelden er nog andere doelen. Zo dient er tegen zo laag mogelijke kosten te worden voldaan aan de behoeften van de steeds veranderende markt. Het vinden van een balans tussen klanttevredenheid enerzijds en kostenminimalisatie anderzijds is dus hetgeen waar het binnen de logistiek uiteindelijk om draait.


De verschillende soorten logistiek


Binnen de logistieke bedrijfstak worden vier verschillende soorten van elkaar onderscheiden. De eerste betreft de inkooplogistiek, ook wel aanvoerlogistiek genoemd. Hierbij gaat het om het beheersen van de goederenstroom van grondstoffen en producten tot de start van het productieproces. Productielogistiek heeft betrekking op de logistieke bewegingen binnen het bedrijf, wanneer grondstoffen tot eindproduct worden verwerkt. Distributielogistiek houdt zich bezig met het versturen van het eindproduct naar de consument. Retourlogistiek heeft op zijn beurt te maken met retourgoederen. Dit zijn kapotte, gebruikte of afgeschreven goederen die naar het bedrijf terugkeren.


Verschillen tussen en overeenkomsten met Supply Chain Management


Bij het horen van de term logistiek denkt men vaak aan Supply Chain Management (SCM). Alhoewel er een sterke relatie tussen de twee bestaat, zijn dit echter twee verschillende zaken. Logistiek is namelijk een onderdeel van Supply Chain Management, die zich op alle opeenvolgende schakels binnen de gehele logistieke keten richt. Supply Chain Management beheert niet alleen de vier soorten logistiek, maar richt zich ook op vergroting van de efficiency, de afstemming van informatiestromen en ontwikkelingen die zich op de markt voordoen.