Wat is supply chain?

Leestijd: 5 minuten

De term supply chain werd in de jaren tachtig ontwikkeld uit de behoefte diverse bedrijfsprocessen met elkaar te kunnen integreren. De Engelse term supply chain verwijst naar wat we in het Nederlands ook wel de integrale keten noemen. Dit omdat het een keten van goederen- en informatiestromen betreft. De supply chain is er om bedrijfsprocessen en de samenwerking met leveranciers en klanten te verbeteren, en zodoende ook om de positie van het deelnemende bedrijf te verstevigen. De supply chain is een paraplubegrip en betreft tal van afdelingen binnen een bedrijf, waaronder inkoop, verkoop en logistiek.


Het geheel van activiteiten, van leverancier tot uiteindelijke afnemer


De supply chain betreft dus alle activiteiten die worden uitgevoerd omtrent het vervoer van goederen tussen een leverancier en uiteindelijk een afnemer. Dit betekent dat onder de supply chain alle schakels vallen: van de grondstof tot het eindproduct. Hierbij moet je denken aan de delving, het transport, de fabricage, de inkoop en de verkoop. De supply chain maakt zodoende elk facet van de gehele keten inzichtelijk. Het aantal stappen dat de supply chain bevat, is per bedrijf verschillend.


Het grote verschil met logistiek


Veel mensen verkeren in de onjuiste veronderstelling dat supply chain een andere benaming is voor logistiek. Echter hebben we het hier over twee verschillende zaken en is er een duidelijk verschil tussen supply chain en logistiek. Supply chain is namelijk een veel breder en overkoepelend begrip. Logistiek betreft de activiteiten die worden uitgevoerd om de goederenstroom van de eigen organisatie naar de klant in goede banen te leiden. De supply chain houdt zich daarentegen ook bezig met het voortraject, namelijk de goederenstroom van de leverancier(s) naar het eigen bedrijf. Bovendien zijn aan de supply chain ook beleidsaspecten en strategische aspecten verbonden: het is niet puur operationeel. Hieruit volgt dan ook de term Supply Chain Management.


De supply chain en verantwoord ondernemen


Omdat ook het voortraject onder de supply chain valt, wordt hiermee inzichtelijk waar de gebruikte grondstoffen vandaan komen. De supply chain heeft dan ook een steeds sterkere invloed op MVO: maatschappelijk verantwoord ondernemen. Men houdt zich steeds meer bezig met zaken als CO2-reductie, voorraadbeheersing en eerlijke arbeid. Hiermee beperkt men de ecologische voetafdruk. Binnen een bedrijf dat zich inzet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, dient de supply chain dus altijd transparant te zijn.