Wat is distributie?

Leestijd: 6 minuten

Distributie is een woord dat we ook wel kennen als synoniem van verdelen of verspreiden. Binnen de logistieke sector komt de term zeer vaak voor. Distributie betreft de laatste stap binnen de logistieke keten, specifieker gezegd de route die het eindproduct van het magazijn tot de eindconsument aflegt. Het gaat om de verdeling van producten die niet door de producenten zelf worden verbruikt. Er bestaan verschillende soorten distributie, waaronder intensieve distributie (een product wordt op zoveel mogelijk verkooppunten aangeboden) en exclusieve distributie (waarbij een selecte groep winkels het recht op verkoop heeft).


Het verschil tussen distributie en transport


De termen distributie en transport worden nogal eens door elkaar gebruikt, terwijl het twee verschillende zaken betreft. Beide zijn fasen binnen de logistieke keten. Kenmerkend voor transport is dat dit op meerdere momenten in de logistieke keten kan plaatsvinden. Bijvoorbeeld bij de aanvoer van grondstoffen, maar ook bij het verzenden van het eindproduct naar de consument. Transport valt onder distributie, dat op zijn beurt ook zaken als voorraadbeheer behelst. Distributie start bij order picking en het klaarmaken van een verzending.


Distributie en transportkosten


Wat erg belangrijk is bij het distributieproces, is dat de vullingsgraad zo hoog mogelijk is. Des te meer er op het transport kan worden vervoerd, des te lager blijven de transportkosten. Tegelijkertijd blijft het belangrijk dat er binnen een afzienbare tijd zoveel mogelijk producten kunnen worden bezorgd. Wat betreft logistieke besluitvorming spelen de bezorgkosten een steeds belangrijkere rol. Deze ontwikkeling wordt nog eens extra gestimuleerd door Transport Management Systemen, die informatie verschaffen betreffende de inkoop van transportdiensten en het bepalen van de meest optimale routes.


Direct sales, een kort of een lang distributiekanaal


Een andere belangrijke term binnen deze fase van de logistieke keten is het distributiekanaal. Deze term verwijst naar de route die een product van de leverancier naar de klant aflegt. De meeste ondernemers maken gebruik van meer dan één distributiekanaal, zodat zij flexibel kunnen omgaan met de eisen die deze stellen. Het kortste distributiekanaal is dan van de direct sales, waarbij goederen direct door de producent aan de eindconsument worden geleverd. Bij een kort distributiekanaal is een tussenpersoon betrokken, terwijl je bij een lang distributiekanaal te maken hebt met twee of meer tussenpersonen.


Verantwoorde distributie


In de context van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en het streven naar duurzaamheid, neemt verantwoorde distributie binnen de logistieke sector een prominente plaats in. Dit begrip gaat verder dan de pure efficiëntie van het transporteren van goederen; het streeft naar een evenwicht tussen economische prestaties, ecologische duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid. Bij verantwoorde distributie staat het verminderen van de CO2-uitstoot centraal, door het inzetten van schone energiebronnen en het optimaliseren van distributieroutes om het energieverbruik te verlagen. Daarnaast is het verhogen van de vullingsgraad van transporten een belangrijk doel, naast het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en het ondersteunen van lokale gemeenschappen. Het einddoel is het realiseren van een positieve impact op zowel de planeet als de samenleving, waarbij de balans tussen ‘profit’, ‘planet’ en ‘people’ steeds vooropstaat.