Welke certificeringen zijn belangrijk binnen de logistiek?

Leestijd: 5 minuten

Binnen de logistieke sector is het gebruik van certificeringen niet onbekend. In deze branche worden diverse certificeringen namelijk vanuit de wet verplicht maar ook veel ondernemingen kiezen ervoor om optionele certificeringen aan te vragen. Maar waarom kiezen bedrijven hiervoor en wat is het nut van certificeringen? Wij geven het antwoord.


Wat zijn certificeringen?


Bij certificeringen komen certificaten kijken. Zo’n certificaat kan worden uitgegeven aan een persoon, proces, dienst of onderneming wanneer deze aan diverse voorschriften voldoet uit het certificatieschema. Op het moment dat bijvoorbeeld een logistieke onderneming aan de voorwaarden voldoet, bij wat voor logistieke oplossingen dan ook, kan een certificerende instelling (CI) een certificaat met een bepaalde geldigheidsduur afgeven. Vanaf dat moment is het bedrijf gecertificeerd.


De volledige manier van het afgeven van certificeringen heet ook wel een certificeringssysteem of een kwaliteitssysteem. Dit systeem bestaat uit een schema-eigenaar, diverse voorschriften, bepaalde deelnemers en de certificerende instelling(en).


Op het moment dat een onderneming zichzelf wilt laten certificeren, wordt een certificeringssysteem gekozen dat past bij het bedrijf of waar de voorkeur naar uitgaat. Vanaf dat moment doet een onderneming er alles aan om te voldoen aan de voorschriften van het gekozen systeem. Daarna zal het een test ondergaan vanuit een CI. Zij zullen kijken of de onderneming voldoet aan de vereisten voor het certificaat. Wanneer dat het geval is, ontvangt de onderneming het certificaat vanuit de CI. Om dit certificaat te behouden, zal de onderneming echter altijd moeten blijven voldoen aan de voorschriften en de vereisten van het certificaat. Dit zal ook na het behalen van het certificaat regelmatig gecontroleerd worden. Het aanvragen en ontvangen van een certificaat is niet kosteloos. De onderneming zal een bepaald bedrag aan de Certificerende Instelling moeten betalen.


Voorbeelden van certificeringen in 2024


De meest bekende certificering binnen de logistiek is de ISO. Meer dan 1,6 miljoen organisaties ter wereld hebben een ISO-certificaat. Een ISO-certificaat bevat kwaliteitsnormen die zijn opgesteld om bedrijven te helpen hun organisatie goed te beheren en hun onderneming te leiden. Ook kan een ISO-certificering een bedrijf helpen de prestaties constant en door middel van een schema te evalueren en te verbeteren.


ISO staat voor International Organization for Standardization. Een certificaat hiervan geeft een internationale erkenning voor de zaken die de onderneming doet. Daarnaast biedt ISO medewerkers van bedrijven een bepaalde zekerheid dat ze veilig en gestructureerd bij de onderneming kunnen werken. Een ISO-certificaat beschrijft risico’s, legt de focus op klanttevredenheid en kan een onderneming helpen de bedrijfsprocessen te verbeteren.


In de praktijk bestaat er meer dan één ISO-certificaat. Zo bestaan er onder meer de ISO 22301, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 en de ISO 22000. Deze ISO-certificeringen gaan onder meer over management, kwaliteit, milieu, het testen van producten, arbeidsveiligheid en voedselveiligheid.


Naast ISO-certificeringen bestaan er ook nog andere certificeringsschema’s. Andere veelgebruikte kwaliteitsschema’s zijn onder meer de FSSC 22000 (Food Safety System Certification 22000), de Skal, de IFS (International Featured Standard) en de BRC (British Retail Consortium).


Het belang van certificeringen


Een certificaat geeft aan hoe kundig en betrokken een onderneming is bij een bepaald onderwerp. Daarnaast laat een certificaat zien hoe hoog een bedrijf veiligheid in het vaandel heeft staan. Verder geeft een certificaat extra zekerheid voor medewerkers om ergens te werken of afnemers om bepaalde producten te kopen. Een certificering laat tevens zien of een organisatie alles onder controle heeft en weet wat het doet. Een certificaat geeft daarnaast ook transparantie binnen de gehele supply chain.


Tegenwoordig zijn certificeringen binnen de logistieke sector zo populair dat het soms voorkomt dat bedrijven alleen zaken met gecertificeerde ondernemingen willen doen. Dit stimuleert de aanvraag van certificaten binnen deze branche.


Een certificering biedt vele voordelen. Met een certificaat kan een logistieke onderneming profiteren van diverse voordelen. Een certificaat toont aan dat een onderneming goed is voor mens en milieu, dat het een betrouwbare speler is, dat het kwaliteit aflevert en denkt aan de veiligheid van haar medewerkers en de omgeving. Daarnaast kan een certificaat ook financieel aantrekkelijk zijn voor een logistieke onderneming. Al met al bieden certificaten dusdanig veel voordelen dat het niet zo vreemd is dat deze binnen de logistieke sector erg gewild zijn.