Wat is logistiek management?

Gepubliceerd op: 15 juli 2021
Leestijd: 4 minuten

Inhoudsopgave

Logistiek management, ook wel logistiek beheer genoemd, is een onderdeel van supply chain management. Logistiek management betreft het efficiënt laten verlopen van processen die worden ingezet om goederen van het punt van oorsprong naar de consument te brengen. De persoon die verantwoordelijk is voor het logistiek management, houdt toezicht op zaken als bedrijfsvoorraden en verzendactiviteiten. Ook het monitoren van de retourlogistiek (de terugkeer van defecte of afgeschreven goederen) behoort tot hun taken, alhoewel dit soms door de supply chain manager wordt opgepakt.

 

Waartoe leidt correct uitgevoerd logistiek management?


Logistiek management kunnen we opsplitsen in drie verschillende doelen. Het eerste doel is het bereiken van een zo hoog mogelijke klanttevredenheid. Het tweede doel betreft het besparen op de kosten. Dit doe je bijvoorbeeld middels juist voorraadbeheer. Door ervoor te zorgen dat je nooit teveel in huis hebt, maar wel voldoende om in de vraag van de consument te voorzien, stimuleer je een hoge omzet en houd je de kosten zo laag mogelijk. Ten derde leidt juist logistiek management tot een verbeterde transparantie. Nauwkeurige monitoring leidt tot de inzichten die nodig zijn om een proces te optimaliseren.

 

De ‘zeven J’s’ binnen logistiek management


Binnen de tak van logistiek management wordt ook wel van de ‘zeven J’s’ gesproken: de zeven ‘juisten’. Zonder al te diep op elk van de afzonderlijke elementen in te gaan, betreffen dit: het juiste product (inzicht in de materialen), de juiste plaats, de juiste prijs (het inzetten van kosteneffectieve diensten), de juiste klant, de juiste omstandigheden (een correcte productie en opslag zorgt ervoor dat klanten de goederen in de gewenste conditie ontvangen), de juiste tijd (het voldoen aan tijdslimieten) en tot slot de juiste hoeveelheid (kosteneffectief en efficiënt magazijnbeheer).

 

De logistiek manager


Het logistieke management wordt uitgevoerd door een logistiek manager, die leiding geeft aan het team. Om logistiek manager te worden, volgt iemand de HBO-opleiding Logistics Management. Voorheen was dit de HBO-opleiding Logistiek en Economie. De belangrijkste competenties waarover een logistiek manager dient te beschikken, zijn managementvaardigheden, talent voor planning en organisatie, cijfermatig inzicht en analytisch kunnen denken. Dit laatste is nodig om constant aanpassingen en verbeteringen in het proces te kunnen implementeren. Ook sociale vaardigheden zijn noodzakelijk, gezien het feit dat er met personen met de meest uiteenlopende functies moet worden samengewerkt, zowel intern als extern.

Logistiek succesvol maken?

Met onze zeven tips voor Supply Chain Managers laten wij zien hoe je succesvolle logistiek moet bedrijven. Voor én door logistiek- en inkoopmanagers geschreven.
Download de tips