Wat is een ketenregisseur?

Gepubliceerd op: 15 juli 2021
Leestijd: 4 minuten

Inhoudsopgave

Om een efficiënte logistieke keten te kunnen bewerkstelligen, is een ketenregisseur onmisbaar. De ketenregisseur is de persoon die de besturing en het beheer van de logistieke keten op zich neemt en hiervoor verantwoordelijk is. Concreter uitgelegd is het de taak van de ketenregisseur om samenwerking tussen de schakels van de keten te bevorderen, met als doel dat er een maximaal resultaat kan worden neergezet. Door een efficiënte ketenregie wordt de klanttevredenheid hoger en de gemaakte kosten lager.

 

Ketenregie en ketenmanagement


Ketenregie en ketenmanagement zijn twee begrippen die sterke overeenkomsten met elkaar vertonen en daardoor begrijpelijkerwijs vaak met elkaar verward worden. Ketenregie richt zich echter vooral op het beheer van de keten, terwijl ketenmanagement vooral gaat over de afstemming tussen de schakels. De ketenregisseur is verantwoordelijk voor de ketenregie en zodoende voor het effectief inrichten van alle schakels. De manier waarop hij of zij te werk gaat, bepaalt voor een zeer groot gedeelte de succesfactor van een logistieke keten. Een ketenregisseur kan werkzaam zijn in feitelijk elke branche of sector waarbij goederen tussen verschillende schakels worden verplaatst.

 

Het belang van ketenregie


In de praktijk worden de begrippen ketenregie en ketenmanagement vaak door elkaar gebruikt. Men bedoelt er doorgaans hetzelfde mee. Een ketenregisseur heeft als taak bewust en strategisch op te treden tussen de netwerken. Het doel is dan ook het versterken van de krachten en het verbeteren van de netwerksamenwerking. Ketenmanagement is erop gericht de onderlinge samenwerking tussen de afdelingen of ketens zo efficiënt mogelijk te maken. Je kunt dus zeggen dat ketenregie aan de basis van ketenmanagement ligt: eerst wordt de strategie uitgedacht, vervolgens wordt deze zo efficiënt mogelijk toegepast.

 

Digitalisering binnen de ketenregie


Binnen de ketenregie is digitalisering van groot belang. De zich steeds verder ontwikkelende technologieën bieden tal van innovatiekansen. Bedrijven die deze innovaties aangrijpen en in toenemende mate digitaal gaan werken, zullen de doelen van ketenregie op zowel de korte als de lange termijn makkelijker bereiken. Het bedrijf kan zo efficiënter, maar ook groener en veiliger gaan werken. Dit creëert voor de eindconsument een product met nog meer waarde. Zeker nu er steeds meer realtime informatie beschikbaar raakt, groeien digitalisering en automatisering verder. Ketenregisseurs die, in samenwerking met partners, meegaan met dergelijke innovaties, zullen de belangrijkste klanten krijgen en behouden.

Logistiek succesvol maken?

Met onze zeven tips voor Supply Chain Managers laten wij zien hoe je succesvolle logistiek moet bedrijven. Voor én door logistiek- en inkoopmanagers geschreven.
Download de tips