Wat is logistieke optimalisatie?

Gepubliceerd op: 07 september 2021
Leestijd: 5 minuten

Inhoudsopgave

Vandaag de dag is logistieke efficiëntie belangrijker dan ooit om de juiste resultaten te kunnen behalen. Veel bedrijven houden zich dan ook bezig met hun logistieke optimalisatie. Dit leidt er niet alleen toe dat zij productiever worden, maar ook dat klanten tevredener zullen zijn. Bijvoorbeeld omdat artikelen beter beschikbaar zijn en de snelheid van de orderverwerking toeneemt. Aan logistieke optimalisatie ontkomt geen enkele ondernemer. De logistieke strategie is afhankelijk van je behoeften, zoals de opslagruimte en het dagelijks aantal bestellingen.

 

Verbeteringen op de korte en de lange termijn


Bij logistieke optimalisatie gaat het om het inventariseren in welke logistieke processen verbeteringen nodig zijn en hoe deze gerealiseerd kunnen worden. Het uiteindelijke doel van de optimalisatie is dan ook het geheel aan processen op elkaar te kunnen afstemmen. Dit leidt ertoe dat fouten en dus faalkosten gereduceerd worden, overbodige handelingen worden geschrapt, medewerkers doelmatiger worden ingezet en dat er met de juiste systemen wordt gewerkt. De ontstane verbeteringen werpen niet alleen op de korte, maar ook op de lange termijn hun vruchten af.

 

Aandacht voor de strategie


Gedurende de logistieke optimalisatie worden problemen op de juiste manier aangepakt. Dit lukt om niet enkel op de kosten te focussen, maar veel meer op de waarde die bepaalde handelingen en systemen ons wel of juist niet opleveren. Ook richt men zich tijdens logistieke optimalisatie veel meer op de strategie dan enkel op de operationele facetten. Omdat logistieke optimalisatie een complex proces betreft, huurt men daarvoor vaak een extern bedrijf in. Ook ervaren logistiek managers kunnen deze taken oppakken. Men start eerst met een uitgebreide logistieke bedrijfsscan, waarna een verbeterplan wordt opgesteld.

 

Tekenen die aangeven dat het reden is voor logistieke optimalisatie


Zelfs wanneer je als ondernemer denkt dat alles goed gaat, kunnen werkelijke cijfers toch het tegenovergestelde aangeven. Sommige zaken zijn een teken dat de logistiek geoptimaliseerd moet worden. Alleen dan kunnen de bedrijfsdoelstellingen behaald worden. Knelpunten hierin zijn onder andere regelmatige leveringsproblemen, te hoge kosten, een tekort aan ruimte en de structurele noodzakelijkheid van overwerk. Dankzij logistieke optimalisatie lukt het om tot dan toe onbenutte mogelijkheden te benutten en een sterke supply chain te realiseren.

Logistiek succesvol maken?

Met onze zeven tips voor Supply Chain Managers laten wij zien hoe je succesvolle logistiek moet bedrijven. Voor én door logistiek- en inkoopmanagers geschreven.
Download de tips