Wat is een supply chain?

Gepubliceerd op: 25 juni 2021
Leestijd: 5 minuten

Inhoudsopgave

Supply chain is de Engelse benaming voor productieketen: het geheel van goederen die worden vervoerd en activiteiten die plaatsvinden tussen een leverancier en een eindafnemer. Een supply chain is een keten van schakels die het gehele proces inzichtelijk maakt. De supply chain behelst meer dan enkel logistieke activiteiten. Het gaat hierbij om het strategisch combineren van alle schakels, zowel nu als op de lange termijn en betreft zaken zowel binnen als buiten de eigen organisatie.

 

Waar bestaat een supply chain uit?


Een supply chain bestaat uit veel verschillende onderdelen. Hieronder vallen onder andere de inkomende transportstromen vanuit de leveranciers, de opslag van de goederen, logistiek, voorraadbeheer, inkoop, verkoop, marketing, kwaliteitsbeheer en klantenservice. Ook planning en het inspelen op verwachtingen en ontwikkelingen in de markt zijn essentieel voor de supply chain. Personen die als supply chain medewerker of supply chain manager werkzaam zijn, zijn vindbaar in elke branche waar stromen van goederen tussen leveranciers en de uiteindelijke consumenten plaatsvinden.

 

De interne supply chain


De supply chain wordt ook wel eens ‘van koetje tot toetje’ genoemd: van input tot eindproduct. Daarbinnen maakt men een onderscheid tussen de interne en de externe tak. De interne supply chain beperkt zich tot de eigen organisatie en houdt zich bezig met zaken als inkoop, opslag en productie. De interne supply chain heeft een significante impact op het succes van een bedrijf; enkel wanneer dergelijke operationele processen soepel verlopen, kan er een efficiënte workflow bestaan.

 

De externe supply chain


De externe supply chain betreft het geheel van activiteiten die buiten een bedrijf plaatsvinden, oftewel de samenwerking met andere ketenpartners. Binnen de externe supply chain moet flexibel kunnen worden omgegaan met veranderingen van uiteenlopende aard, of dit nu de omstandigheden op de markt, de klantwensen of andere omgevingsfactoren zijn. Innovatie en responsiviteit zijn binnen de externe supply chain sleutelwoorden. Ook houdt men zich als onderdeel van deze tak steeds meer bezig met MVO: maatschappelijk verantwoord ondernemen.

 

De eindklant als uitgangspunt


Voor een optimale efficiënte van de gehele supply chain is het van belang dat alle partijen met elkaar samenwerken. Ondanks het feit dat diverse afdelingen soms uiteenlopende belangen kunnen hebben, is de eindklant altijd het centrale uitgangspunt. Het doel van de supply chain is dan ook het bereiken van een zo hoog mogelijke waarde voor de eindklant middels het optimaliseren van bedrijfsprocessen. Voor de afstemming van de verschillende schakels onderling is de supply chain manager verantwoordelijk.

Logistiek succesvol maken?

Met onze zeven tips voor Supply Chain Managers laten wij zien hoe je succesvolle logistiek moet bedrijven. Voor én door logistiek- en inkoopmanagers geschreven.
Download de tips