Wat is transport en logistiek?

Gepubliceerd op: 15 juli 2021
Leestijd: 7 minuten

Inhoudsopgave

Transport zorgt ervoor dat alle logistieke stappen met elkaar kunnen worden verbonden. Transport kan intern worden uitgevoerd, maar ook worden uitbesteed. De keuzes die een bedrijf op het gebied van transport maakt, behoren tot de belangrijkste keuzes die binnen de logistieke keten worden gemaakt.

 

Transport versus logistiek


Transport en logistiek: twee termen die vaker wel dan niet door elkaar worden gehaald. Alhoewel ze veel met elkaar te maken hebben, zijn het zeker geen synoniemen. Transport is namelijk een onderdeel van logistiek en betreft het goederenvervoer dat binnen die keten plaatsvindt. Hierbij kun je denken aan de aanvoer van grondstoffen, maar ook het vervoer van het eindproduct naar de consument. Logistiek verwijst naar het gehele beheer van de beweging van goederen en diensten, in plaats van enkel het fysieke vervoer ervan. Logistiek is op zijn beurt een onderdeel van supply chain management.

 

Transport en distributie


Transport vindt op verschillende momenten in de logistieke keten plaats. Wanneer het eindproduct vervaardigd is en het distributiecentrum verlaat, spreken we officieel echter niet meer van transport, maar van distributie. Ook dit levert nogal eens verwarring op. Distributie betreft de allerlaatste fase binnen de logistieke keten. Het fysieke transport naar de eindgebruiker is daar een onderdeel van. Distributie kan overigens worden uitgevoerd door de producent zelf, maar ook uit handen worden gegeven aan een externe partner. Bedrijven die de distributie uitbesteden, doen dit zodat ze zich op de kern van hun werkzaamheden kunnen blijven concentreren.

 

Wat valt er onder andere onder logistiek?


De definitie van logistiek zou je als volgt kunnen omschrijven: ‘alle noodzakelijke handelingen die verricht dienen te worden om producten aan de eindconsument te leveren’. Dit betreft bijvoorbeeld het inkopen van onderdelen en grondstoffen om een product te vervaardigen, het plannen van de feitelijke productie en de opslag van de goederen. Binnen de logistiek dienen constant tal van beslissingen te worden genomen. Denk bijvoorbeeld aan beslissingen op het gebied van voorraadbeheer, inkoopbeleid en opslaglocaties. Tevens dienen de ontwikkelingen op de markt scherp in de gaten te worden gehouden.

 

Het belang van logistiek


Wanneer logistiek niet zou bestaan, zouden er lang niet zoveel goederen in de winkels aanwezig zijn en zouden de door jou online gedane bestellingen maar moeizaam op jouw adres terechtkomen. Logistiek behelst namelijk niet alleen transport, maar ook zaken als inkoop, voorraadmanagement en magazijnbeheer. Binnen de logistiek gaat het dus om het stroomlijnen van het gehele proces, het constant uitvoeren van analyses, het signaleren van knelpunten en hieruit voortvloeiende verbeteringen doorvoeren. De logistieke branche is onophoudelijk in beweging. De logistieke stromen hebben door de opkomst van webwinkels grote veranderingen doorgemaakt.

 

Logistiek en de opkomst van e-commerce


De snelle opkomst van de e-commerce heeft onvermijdelijke gevolgen voor de logistieke sector. Door die enorme groei worden er steeds meer eisen aan de logistieke processen geteld. Logistieke ketens worden ook steeds groter. De logistieke sector van de e-commerce noemen we ook wel e-logistics. Zeker voor startende ondernemers vormt dit een grote uitdaging. De logistieke verwerking van online verkopen laten meer en meer ondernemers dan ook over aan e-fulfilment bedrijven. Deze dragen zorgen voor de gehele afhandeling van de binnengekomen orders.

Logistiek succesvol maken?

Met onze zeven tips voor Supply Chain Managers laten wij zien hoe je succesvolle logistiek moet bedrijven. Voor én door logistiek- en inkoopmanagers geschreven.
Download de tips