Wat zijn logistieke processen?

Gepubliceerd op: 15 juli 2021
Leestijd: 5 minuten

Inhoudsopgave

Logistieke processen zijn processen die te maken hebben met het plannen, organiseren, besturen en uitvoeren van een goederenstroom. Logistieke processen zijn van toepassing in de gehele keten: van inkoop tot grondstoffen tot verzending van het eindproduct naar de consument. Deze keten noemen we ook wel de logistieke ketting. In het Engels wordt hiernaar met de term ‘supply chain’ verwezen. Het mag dus duidelijk zijn dan logistiek, als essentieel onderdeel van deze supply chain, veel meer is dan alleen het transport van goederen van A naar B.

 

Logistieke processen, verdeeld in vier hoofdcategorieën


Logistiek is een breed begrip. Dit betekent dat logistieke processen in verschillende hoofdcategorieën kunnen worden ingedeeld. Deze categorieën, ook wel logistieke activiteiten genoemd, kunnen worden onderverdeeld in vervoer, opslag, productie en organisatie en aansturing. De eerste drie activiteiten zijn stuk voor stuk zogeheten fysieke activiteiten. Deze logistieke activiteiten worden in gang gezet na de fase van organisatie en aansturing. Vaak is een logistiek medewerker verantwoordelijk voor alle taken, alhoewel het voor een bedrijf ook mogelijk is deze op te splitsen en onder diverse functies te verdelen.

 

De sleutelrol van logistieke processen binnen de bedrijfsvoering


De waarde van logistiek wordt nogal eens onderschat, maar het feit dat deze processen een sleutelrol in de bedrijfsvoering spelen, kan vandaag de dag niet meer worden ontkend. De processen zijn van invloed op de uitvoering van bedrijfsprocessen die tot andere afdelingen behoren. Een logistiek medewerker of logistiek manager heeft dan ook te maken met veel verschillende personen, zowel intern als extern. Je kunt hierbij denken aan de afdelingen inkoop en verkoop, maar ook marketing en ICT.

 

Doorslaggevende aspecten binnen de logistiek


Logistieke processen staan dus niet op zichzelf. Een juiste uitvoer ervan is dan ook van essentieel belang om goede bedrijfsprestaties neer te zetten, maar ook om deze in stand te houden. Enkele zaken die binnen de logistiek van doorslaggevend belang zijn, betreffen: het hanteren van de juiste voorraden, het voorspellen van toekomstige volumes, planning van processen, het verzorgen van voldoende productiemiddelen en het registreren en analyseren van de behaalde prestaties. Dit laatste is van belang om te kunnen monitoren en, waar nodig, aanpassingen te doen.

 

Doelen van het logistieke proces


Om de gehele keten van logistieke processen soepel te laten verlopen, is het belangrijk dat er voor elke schakel voldoende aandacht bestaat. Dit begint bij het inkopen van grondstoffen en onderdelen en eindigt bij de distributie van het product naar de eindconsument. Een groot deel van de logistiek vindt intern plaats, alhoewel diverse taken ook aan externe partijen uit handen kunnen worden gegeven. Een voorbeeld hiervan is de distributie naar de eindconsument. Binnen de logistiek is het van belang dat alle informatiestromen correct worden verwerkt. Doelen van logistiek zijn een maximale klanttevredenheid en kostenbeperking.

Logistiek succesvol maken?

Met onze zeven tips voor Supply Chain Managers laten wij zien hoe je succesvolle logistiek moet bedrijven. Voor én door logistiek- en inkoopmanagers geschreven.
Download de tips