Wat is het doel van supply chain management?

Gepubliceerd op: 25 juni 2021
Leestijd: 5 minuten

Inhoudsopgave

Vrijwel elke werknemer is in staat om één of meerdere zaken te noemen die in het bedrijf waar hij of zij werkzaam is, niet soepel of efficiënt verlopen. In de integrale keten, ook wel eens ‘van koetje tot toetje’ genoemd, laten veel bedrijven om verschillende redenen kansen liggen. Supply chain management heeft als doel het maken van strategische keuzes, om leidend te kunnen zijn op verschillende gebieden: productinnovatie, aandacht voor de klant en superieure operatie.

 

Het realiseren van de hoogste klantwaarde


Supply chain management wordt toegepast om de stroom van producten en diensten binnen een organisatie, de informatiestroom en de geldstroom op een stabiele en integrale wijze te besturen. Het hoofddoel van supply chain management is dan ook het realiseren van de hoogste klantwaarde. Niet alleen nu, maar ook op de lange termijn. Kenmerkend voor supply chain management, is dat er naar het geheel van processen binnen een organisatie wordt gekeken. Inkoop, verkoop en logistiek zijn voorbeelden van dergelijke processen.

 

Kosten reduceren en inspelen op veranderingen in de markt


Het hoofddoel van supply chain management is op te delen in diverse subdoelen. Een van de belangrijkste daarvan is kostenreductie. Alhoewel het terugdringen van de kosten een belangrijk doel is binnen supply chain management, mogen de kwaliteit en de klanttevredenheid hier natuurlijk niet onder lijden. Daarnaast is het belangrijk dat de personen die verantwoordelijk zijn voor supply chain management inspelen op veranderingen in de markt. Dit kunnen veranderingen in de consumentenvraag, maar ook acties van concurrenten zijn. Met behulp van geavanceerde software kan supply chain management hier steeds beter op inspelen.

 

Supply chain management onderzoek, innoveert en communiceert


Bovenstaande doelen vallen bij uitstek onder supply chain management. De vraagstukken waarmee bedrijven te maken krijgen, zijn niet zelden complex en vergen creativiteit en assertiviteit. Het is de taak van supply chain management om oplossingen voor deze vraagstukken efficiënt in te zetten. Hierbij moeten strategische beslissingen worden gemaakt, voortdurend op zoek worden gegaan naar innovaties en samengewerkt worden met alle afdelingen binnen een bedrijf. Supply chain management is dus een overkoepelend begrip, maar altijd met hetzelfde doel: het realiseren van klantwaarde.

Logistiek succesvol maken?

Met onze zeven tips voor Supply Chain Managers laten wij zien hoe je succesvolle logistiek moet bedrijven. Voor én door logistiek- en inkoopmanagers geschreven.
Download de tips