Wat is voorraad?

Gepubliceerd op: 31 augustus 2022
Leestijd: 5 minuten

Inhoudsopgave

Een voorraad zijn meerdere goederen die tijdelijk vaak in magazijnen opgeslagen liggen om later verkocht of verstuurd te worden. Dit kunnen producten van een eigen onderneming zijn om later door te verkopen of een tijdelijke opslag van producten van een externe partij. Als voorraad kunnen zowel goederen bedoeld worden die volledig afgewerkt zijn, als halffabricaten. Bij halffabricaten moeten goederen nog verder bewerkt worden, voordat ze als eindproduct bestempeld kunnen worden.

 

Verschillende soorten


Wellicht een beetje verrassend, maar ook binnen voorraad zijn er verschillende varianten te onderscheiden. Zo heb je onder meer seriegroottevoorraad, veiligheidsvoorraad, seizoensvoorraad, capaciteitsvoorraad, Onder Handen Werk (OHW), incourante voorraad, ijzeren voorraad, pijplijnvoorraad en strategische voorraad.

Bij seriegroottevoorraad worden meer goederen ingekocht dan noodzakelijk, omdat dit vaak niet precies afgestemd kan worden op de vraag. Een veiligheidsvoorraad wordt vaak aangemaakt om eventuele tekorten op te vangen. Hiermee wordt het risico op uitputting van grondstoffen, waardoor producten niet meer geproduceerd kunnen worden, zo veel mogelijk gemeden. Ook kan er hierdoor ingespeeld worden op snelle wisselingen in vraag en aanbod.

Een seizoensvoorraad, is een voorraad waarbij er op minder populaire tijden teveel van bepaalde goederen wordt ingekocht. Op het moment dat de vraag in bepaalde seizoenen stijgt, wordt deze voorraad vervolgens aangesproken. Capaciteitsvoorraad is een voorraad die een bedrijf opbouwt op het moment dat de vraag naar goederen daalt, maar waarbij het bedrijf niet op korte termijn haar capaciteit kan aanpassen. Op dat moment wordt er een capaciteitsvoorraad opgebouwd.

Onder Handen Werk is een voorraad die of nog bewerkt moet worden of op de werkvloer ligt. Hier moet nog iets mee gedaan worden, daarom liggen deze goederen nog als voorraad in opslag. Een andere vorm van voorraad is incourante voorraad. Deze voorraad bestaat voornamelijk uit goederen waar geen vraag meer naar is. Deze goederen zijn onverkoopbaar geworden.

Verder bestaat er nog een ijzeren voorraad. Met deze term wordt de hoeveelheid voorraad bedoeld die voor een bedrijf altijd beschikbaar moet zijn om te kunnen produceren. Dit is dus het minimale aan voorraad dat voorradig moet zijn. De hoeveelheid van deze ijzeren voorraad is per onderneming verschillend. Daarnaast bestaat er ook nog een pijplijnvoorraad. Dit zijn goederen die onderweg zijn in het logistieke proces. Deze goederen zijn nog niet gearriveerd in het magazijn van de afnemer, maar hebben al wel het magazijn van de leverancier verlaten. Het is afhankelijk van de eigenaar van de goederen of deze producten wel of niet bij de voorraad worden meegeteld.

Als laatste bestaat er nog een strategische voorraad. Eigenlijk zijn deze goederen aan te duiden als reserve. Deze goederen zijn niet direct noodzakelijk, maar worden extra ingekocht om in geval van nood als reserve aanwezig te zijn. Denk bijvoorbeeld aan olie, gas of medicijnen. Vaak wordt deze vorm van voorraad gebruikt door overheden.

 

Hoe om te gaan met voorraad?


Bij het aanleggen van een voorraad, is het erg aan te raden een voorraadbeheer te hanteren. Bij een goede voorraadbeheer hoeft een organisatie niet bang te zijn soms zonder goederen te zitten. Met een voorraadbeheer is in één opslag duidelijk hoeveel van welke producten in voorraad zijn, daadwerkelijk aanwezig moeten zijn en waar deze goederen zich in het magazijn bevinden. Daardoor kan er sneller en efficiënter worden gewerkt. Daarnaast kan er geld bespaard worden, doordat er nooit te veel voorraad van te voren wordt ingekocht. Uiteindelijk leidt dit tot veel tevreden consumenten.

Logistiek succesvol maken?

Met onze zeven tips voor Supply Chain Managers laten wij zien hoe je succesvolle logistiek moet bedrijven. Voor én door logistiek- en inkoopmanagers geschreven.
Download de tips