Wat is warehouse optimalisatie?

Gepubliceerd op: 09 september 2021
Leestijd: 4 minuten

Inhoudsopgave

Binnen de logistiek spreekt men vaak over warehousing, het opslaan van goederen die op een later moment worden verkocht of gedistribueerd. Warehouse is de Engelse benaming voor het magazijn oftewel de opslagruimte. Zeker bij middelgrote en grote bedrijven is het beheer van een warehouse essentieel en een belangrijk aspect van de bedrijfsvoering. Een magazijn dan goed functioneert, kan de kosten beperken en zorgen voor tevredener klanten. Warehouse optimalisatie is het optimaliseren van de goederenstroom die zich binnen een magazijn afspeelt. Het gaat daarbij om de opslag, de verplaatsing en de informatieoverdracht.

 

Tijd voor de core business


Het optimaliseren van een warehouse is essentieel voor het logistieke succes van een onderneming. Daarom is het van belang veel tijd en aandacht in de ontwerpfase te besteden. De analyses die hieruit voortvloeien, helpen je de processen binnen een magazijn te verbeteren, optimaliseren of reorganiseren. Voor warehousing wordt overigens gekozen wanneer een bedrijf geen of onvoldoende opslagruimte heeft. Ook kan het besparen op locatie en personeel een reden zijn om voor warehousing te kiezen. Doordat tal van taken uit handen worden genomen, heb je als ondernemer meer tijd voor de core business van je bedrijf.

 

Warehouse Management System


Aan productie en logistiek worden vandaag de dag steeds meer en strengere eisen gesteld. Eisen waaraan je moet voldoen om je concurrentiepositie te behouden. Fouten maken en nee verkopen zijn zaken die je te allen tijde wilt voorkomen. Veel ondernemers zijn op een bepaald punt genoodzaakt zich te beroepen op integrale oplossingen. In de meeste magazijnen wordt dan ook het Warehouse Management System gebruikt, een systeem dat de uitwisseling van informatie tussen de logistiek en het kantoor faciliteert. Het real-time beheer dat hiermee mogelijk wordt, zorgt ervoor dat de logistieke processen kunnen worden geoptimaliseerd.

 

Automatisering


Warehouse optimalisatie is voor ieder bedrijf belangrijk. Zeker wanneer er dagelijks een groot aantal bestellingen binnenkomt. Het snel kunnen verwerken van orders, het beperken van fouten en het optimaal inrichten van een magazijn zijn dan essentiële zaken. Wanneer je dagelijks slechts enkele bestellingen te verwerken krijgt, kun je de warehouse optimalisatie prima handmatig uitvoeren. Automatisering kost dan meer dan het oplevert. Vanaf enkele tientallen bestellingen per dag wordt warehouse optimalisatie middels automatisering wel rendabeler. Vanaf enkele honderden bestellingen per dag is dit zelfs een must.

Logistiek succesvol maken?

Met onze zeven tips voor Supply Chain Managers laten wij zien hoe je succesvolle logistiek moet bedrijven. Voor én door logistiek- en inkoopmanagers geschreven.
Download de tips